Tablica ogłoszeń

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Anety Kustra

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Anety Kustra  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego ½ prawa własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego nr 3, położenego przy Medyce nr 483, na działce gruntu 276/10. Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr PR1P/00082396/0

Cena wywoławcza wynosi 64 685,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tusiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) co stanowi 100 % oszacowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3 234,25 zł (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery złote 25/100) na rachunek prowadzony w banku Santander Bank Polska SA nr 15 1090 2590 0000 0001 4910 1713

Informacje na temat przedmiotu sprzedaży, operat oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka Jakuba Pieczonki przy ul. Zygmuntowskiej 9 w Rzeszowie, tel. +48 661 407 913, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na stronie internetowej www.doradca.rzeszow.pl w zakładce tablica ogłoszeń

Oferty spełniające regulamin przetargu należy składać w biurze syndyka Jakuba Pieczonki przy ul. Zygmuntowskiej 9, 35-025 Rzeszów, osobiście lub listem poleconym w terminie do dnia 29.07.2022 r. (liczy data wpływu oferty).

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.

Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.

 

Pobierz pliki:


Medyka - warunki przetargu

Wlasność MEDYKA 483 m³

Dane kontaktowe

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca Restrukturyzacyjny
Jakub Pieczonka

Nr licencji
1221

Ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
Województwo: Podkarpackie

+48 661 407 913
biuro@doradca.rzeszow.pl

Social media